България

България

Формати

България се намира между 41 и 44 паралел в Северното полукълбо. Територията и е своеобразен мост свързващ Европа и Азия. Площта на България е 110 996кв.км., което е приблизително 22% от общата територия на Балканския полуостров. Дължината на границите и е 2245км., от които 1181км. сухопътна, 686 км. речна и 378км. морска. България граничи с Република Гърция и Република Турция на юг, с ФР Югославия и Република Македония на запад, на север с Република Румъния и на изток с Черно море. Средната надморска височина на България е 470м.

По-големите планини в страната са Рила, Пирин, Родопи, Стара Планина, Витоша, Средна гора, Странджа и Сакар.

Черно Море

Team Building Черно море

От хилядолетия борбата на морската стихия със сушата е родила невероятно разнообразни брегови форми.

В северната част със своето великолепие се откроява нос Калиакра. Вдаден на два километра навътре в морето той е с отвесно пурпурно обагрено чело високо 70м., пред което са разхвърляни отломени грамадни каменни блокове. Красиви и екзотични кътчета крие брегът западно от Балчик. Растителността е пищна, като някой от видовете не са познати никъде другаде в България. Там се намира най-богатата ботаническа градина, известна с невероятната си колекция от кактуси.

В южната част на черноморската ивица се намират Несебърският, Поморийският и Созополският полуострови.

В южната част са и устията на реките Ропотамо, Дяволска, Караагач, Велека и Резовска, които са удивително красиви.

Особен чар на Черноморието придават бризите. Тези местни ветрове духат през лятото. През деня духа от морето към сушата, а през нощта обратно.

По цялата триста седемдесет и осем километрова ивица Българското черноморие е осеяно с хиляди живописни кътчета и курорти, живописно вписани в морето и обагрени с невероятно богата растителност.

Стара Планина (Балкан)

Тийм Билдинг Стара планина

В художествената литература тази могъща планинска верига образно се нарича гръбнакът на България. Гърците я наричат Аемон, нашите предци траките я наричат Хемус, като така се е обозначавала и в границите на Римската Империя. Наричаме я още Балкан (от там и името на полуострова)

С името на тази планина са свързани безброй много легенди, предания и народни песни.

Балканът като планинска верига е дълъг 555км. широк средно 50км. и заема 25 986кв.м. площ. Тя е типично верижна планина, част от Алпо-Хималайският младонагънат планински пояс. Най-високият връх на тази планинска верига е връх Ботев – 2376м.

На юг от билото на връх Ботев се намира и най – високият водопад на Балканския полуостров – Райското пръскало.

Родопа

Team Building Родопа

„Всяка планина по височина се стреми Бога да достигне. В Родопа Той сам слиза. Тя е като майчиния скут – дава ласки и любов“

Това е най-обширната и магическа българска планина. На изток и на юг излиза от България и навлиза в днешна Гърция. Родопа заема 14 737кв.км. от територията на страната, което на практика представлява 1/7 от площта на България. Името и е тясно преплетено с чудни митове и легенди.

Растителността, в Родопа е смесена. Широколистната гора плавно преминава в иглолистна. Миризмата на терпентин и смола изпълват въздуха със свежест, а горските поляни, хвойната и боровинките, свежата трева и цветята действат чудотворно. От високите Родопски била се открива приказна панорама на огромни разстояния из невероятния родопски лабиринт. В западните части на планината бликат обилни термални извори. Само в чепинската котловина техният дебит е 2 600л. в м-та., а по северната разседна линия извират други 3 700л. в м-та.

Върховете в Родопа са със заравнени благи форми, които придават на планината уникалният и успокояващ чар. Най-високите върхове са Голям Перелик – 2 191м. и Голяма Сюткя – 2 186м. Те се издигат като истински наблюдателници над околните приказни била.

Рила

Тийм Билдинг Рила

Рила е най-високата планина на Балканския полуостров.Заема площ от 2629кв.км. Около една трета от територията и надхвърля 2000м. височина. Планината е богата на води.

Буйните потоци, водопади и бързотечни реки, отнасят надолу обилните рилски води.

Това е планината от където водят началото си или се подхранват основните български водни системи- р.Марица, р.Искър, р.Места и р.Струма.

Най-високият връх в Рила е Мусала – 2925м. Там е построена първата на Балканския полуостров метеорологична наблюдателница през далечната 1932г. А през 1958г. Българсата академия на науките изгражда космическа станция.

С уникалната си красота тази планина е един от бисерите в короната на българския туризъм.

Пирин

Team Building Пирин

По своята красота Пирин е достоен съперник на Рила. Нашите предци – траките са наричали Пирин – „Орбелос“, което означава „Белоснежна планина“.

Тя е втората по височина планина в България 13% от площта и надхвърля 2200м. Върховете над 2600м. са два пъти повече от тези в Рила.

Най-високия и връх е Вихрен – 2915м. Както и в Рила и тук преобладава иглолистната дървесна растителност.

В северната част на Пирин се издигат шеметно красиви върхове – Бъндеришки чукар – 2737м., Момин двор – 2730м., Газей – 2761м., Тодорин връх – 2745м., Безбог – 2645м.

Витоша

Тийм Билдинг Витоша

Непосредствено до столицата на България се намира планината Витоша. За София и Витоша може да се говори, така както за Неапол и Везувий.

Планината е един чудесен природен декор, незаменим естествен дар на столицата. Известна е още с името Скомиос, което означава – стръмна, остра планина.

Витоша има формата на огромен купол с обща площ от 278кв.км.

Могъщият и корпус е масивен, реките не са успели да се врежат в нейната снага и да я разчленят на отделни части. Билото и е платовидно и широко.

Най-високият и връх е Черни връх – 2290м. Близка до неговата височина имат и върховете Голям и Малък Резен 2282м. и 2179м. От Витоша извира река Струма.

Флората на Витоша е богата, до сега са установена над 1500 растителни вида. Най-редки сред тях са Витошкото лале, Петнистата тинтява, Червеното омайниче, Самодивското лале. На Черни връх е основан Българския Туристически съюз през 1895г. Най-дългата пещера в България – “Духлата” дълга е 17 600м. и се намира във Витоша.

Тим билдинг

Team Building

Тийм Билдинг

Team Building

тиймбилдинг

тимбилдинг

тиймбилдинг

Тийм билдинг

Тийм билдинг

тиймбилдинг

Тимбилдинг

Team Building

тимбилдинг

Тим билдинг

Team Building

тиймбилдинг

тиймбилдинг

тиймбилдинг

тиймбилдинг

тимбилдинг

Тим билдинг

Тийм Билдинг

Тийм билдинг

Тийм билдинг