Да издоиш кокошка под доматено дърво :)

Да издоиш кокошка под доматено дърво :)

Битов тиймбилдинг

 

Едно забавно състезание, в неподправена, естествена – селска среда.

Елате с нас и открийте отвъд бетонния свят.

Разделени ще сте в “махали”, нека видим кой – колко може, когато “няма ток” :)

 

Забавно състезание с ежедневните занимания в селския бит.

Тимбилдинг Да издоиш кокошка под доматено дърво
tiimbilding Да издоиш кокошка под доматено дърво
Тиймбилдинг Да издоиш кокошка под доматено дърво
teambuilding Да издоиш кокошка под доматено дърво

Битов тиймбилдинг

 

Едно забавно състезание, в неподправена, естествена – селска среда.

Елате с нас и открийте отвъд бетонния свят.

Разделени ще сте в “махали”, нека видим кой – колко може, когато “няма ток” :)

 

Забавно състезание с ежедневните занимания в селския бит.

Тийм Билдинг Да издоиш кокошка под доматено дърво
Тимбилдинг Да издоиш кокошка под доматено дърво
Team Building Да издоиш кокошка под доматено дърво
Тиймбилдинг Да издоиш кокошка под доматено дърво
Тийм Билдинг Да издоиш кокошка под доматено дърво
Тимбилдинг Да издоиш кокошка под доматено дърво
Team Building Да издоиш кокошка под доматено дърво
Тиймбилдинг Да издоиш кокошка под доматено дърво
Тийм Билдинг Да издоиш кокошка под доматено дърво
Team Building Да издоиш кокошка под доматено дърво
Team Building Да издоиш кокошка под доматено дърво
teambuilding Да издоиш кокошка под доматено дърво
Team Building Да издоиш кокошка под доматено дърво
teambuilding Да издоиш кокошка под доматено дърво
Тимбилдинг Да издоиш кокошка под доматено дърво
Тиймбилдинг Да издоиш кокошка под доматено дърво
Тийм Билдинг Да издоиш кокошка под доматено дърво
Team Building Да издоиш кокошка под доматено дърво
teambuilding Да издоиш кокошка под доматено дърво