Досега

Досега в цифри… през годините…

Формати

326Максималният брой участници в едно събитие.
164Брой проведени мероприятия.
59Населените места, в които сме провеждали активности.
42Максималният брой анагажирани сътрудници на Work Partners в едно събитие.
38Броят филми, по проведени от нас събития.
22Тематично разработените формати. В тях не просто “Ловим Съкровища” и са с възможност да се адаптират към всяко изискване и клиент.
21Максималният брой екипи в едно мероприятие.
8Най-малкият брой участници, за които е проведено мероприятие.
7Най-много на брой мероприятия с една Компания.
3Броят проведени едновременно събития за три Компании, в три населени места.
1(само) случай, в който времето е попречило за провеждане на планирана навън активност.
1Проведено събитие без участниците да знаят, че участват в Team Building.
0Броя събития – несъобразени с конкретния клиент.
Тим билдинг

Team Building

Тийм Билдинг

Team Building

тиймбилдинг

тимбилдинг

тиймбилдинг

Тийм билдинг

Тийм билдинг

тиймбилдинг

Тимбилдинг

Team Building

тимбилдинг

Тим билдинг

Team Building

тиймбилдинг

тиймбилдинг

тиймбилдинг

тиймбилдинг

тимбилдинг

Тим билдинг

Тийм Билдинг

Тийм билдинг

Тийм билдинг