Един екип, един оператор, една камера

Един екип, един оператор, една камера

Творчески тиймбилдинг

 

Навсякъде има таланти.

А ние знаем това!

Може те да са сред Вас?

 

Сюжет, артисти, декор, режисура и реквизит …

Осветление, камера, клапа…филм!

Тимбилдинг Един екип, един оператор
tiimbilding Един екип, един оператор
Тиймбилдинг Един екип, един оператор
teambuilding Един екип, един оператор

Творчески тиймбилдинг

 

Навсякъде има таланти.

А ние знаем това!

Може те да са сред Вас?

 

Сюжет, артисти, декор, режисура и реквизит …

Осветление, камера, клапа…филм!

Тийм Билдинг Един екип, един оператор
Тимбилдинг Един екип, един оператор
Team Building Един екип, един оператор
Тиймбилдинг Един екип, един оператор
Тийм Билдинг Един екип, един оператор
Team Building Един екип, един оператор
Team Building Един екип, един оператор
Тийм Билдинг Един екип, един оператор
Тиймбилдинг Един екип, един оператор
teambuilding Един екип, един оператор