За нас

За нас

Формати

Тиймбилдинг

Като екип от психолози и философи, ние се занимаваме с подбора на персонал, изграждането на нови екипи, както и развитето на съществуващи такива. Всичко това най-общо в теорията и практиката на организационното развитие.

 

Водени от убеждението, че всяко начинание се нуждае от

• Концепция

• Капитал

• Кадри

Team Building

Ние сме съсредоточени върху хората, като най-ценен ресурс.

Защото именно хората най-трудно привличаме във всички области на икономиката.

Но дори и с добри сами по себе си специалисти, без те да са сплотени в екип, с обща идея, визия, цели…, е трудно да се случи Успех!

Вече десет години сме с фокус към компаниите, техните цели, като сме насочени основно към корпоративния човешкия потенциал.

“Work Partners”

гр.София

ул. Люлин Планина 14

гр. Стара Загора

бул. Цар Симеон Велики 158

бизнес център “Тонус”

мобилен: 0888 603 851

 

Или отправете Вашите въпроси на

e-mail: turbg@turbg.com или office@teambuildbg.com

Тим билдинг

Team Building

Тийм Билдинг

Team Building

тиймбилдинг

тимбилдинг

тиймбилдинг

Тийм билдинг

Тийм билдинг

тиймбилдинг

Тимбилдинг

Team Building

тимбилдинг

Тим билдинг

Team Building

тиймбилдинг

тиймбилдинг

тиймбилдинг

тиймбилдинг

тимбилдинг

Тим билдинг

Тийм Билдинг

Тийм билдинг

Тийм билдинг