Идеология

Идеология

Формати

Team Building

Игри, приключения, симулации, серията нестандартни ситуации са “инструментите”, с които работим за:

– По-добра вътрешнофирмена комуникация

– Повишаване нивото на съпричастност към идеите и целите на Компанията

– Изграждане на доверие

– Подобряване на екипните взаимодействия

– Развитие на умения за вземане на решения в състояние на неизвестност и силно конкурентна среда

Нашите мероприятията се провеждат на открито и закрито.

В последните десет години разработихме набор от практики, сюжетни активности, формати, както и сложни симулации с продължителност от няколко часа до няколко дни.

Всички те почиват върху теорията и практиката на организационното развитие.

Предоставяме възможност всеки да опознае себе си, колегите, както и да се изяви максимално, използвайки своя предишен опит, познания и вродени качества.

Сблъсъкът с предизвикателствата, прави видими връзките между множество важни неща от ежедневието, които са привидно незначителни и несвързани помежду си, както и мястото ни сред тях.

Преодоляваме множество задръжки и предразсъдъци, обективираме смисъла на писаните и неписани правила, които от много време повечето от нас имат склонност да пренебрегват.

През цялото време създаваме непринудена приятелска обстановка.

Ще прекарате незабравими часове сред приятни хора, погълнати от интересни занимания.

Тим билдинг

Team Building

Тийм Билдинг

Team Building

тиймбилдинг

тимбилдинг

тиймбилдинг

Тийм билдинг

Тийм билдинг

тиймбилдинг

Тимбилдинг

Team Building

тимбилдинг

Тим билдинг

Team Building

тиймбилдинг

тиймбилдинг

тиймбилдинг

тиймбилдинг

тимбилдинг

Тим билдинг

Тийм Билдинг

Тийм билдинг

Тийм билдинг