Нагоре към върха

Нагоре към върха

Тийм билдинг за лидери.

 

Една изява ориентирана към екипи с приключенски дух и нагласи.

Силно пресечена местност.

Предварително маркиран терен.

Карта, компас, азимут, два екипа, два различни маршрута.

Кой екип ще е пръв?

 

Върховете предвидени в активността, са слабо посещавани, встрани от всички познати туристически дестинации.

Тимбилдинг Нагоре към върха
Team Building Нагоре към върха
Тиймбилдинг Нагоре към върха

Тийм билдинг за лидери.

 

Една изява ориентирана към екипи с приключенски дух и нагласи.

Силно пресечена местност.

Предварително маркиран терен.

Карта, компас, азимут, два екипа, два различни маршрута.

Кой екип ще е пръв?

 

Върховете предвидени в активността, са слабо посещавани, встрани от всички познати туристически дестинации.

Тийм Билдинг Нагоре към върха
teambuilding Нагоре към върха