Оцелели на предела…

Оцелели на предела…

Интересен Team Building!

 

Животът – това е низ от ситуации.

Хиляди възможности за избор.

И не винаги това е лесно…

Искате да видите предела на Вашите възможности като екип?

 

Да се измъкнете от критична ситуация?

Имаме изпуснат смъртоносен щам. Броени часове за реакция , терористи по петите, изгубен антидот…,

 

Имате най – сериозната цел… да оцелеете!

 

(Препоръчваме за събития, в които акцентът е основно върху подобряване взаимоотношенията, между лидер и екип, както и въобще при интегриране на нов мениджмънт)

Тимбилдинг Оцелели на предела
tiimbilding Оцелели на предела
Team Building Оцелели на предела
Тиймбилдинг Оцелели на предела
teambuilding Оцелели на предела

Интересен Team Building!

 

Животът – това е низ от ситуации.

Хиляди възможности за избор.

И не винаги това е лесно…

Искате да видите предела на Вашите възможности като екип?

 

Да се измъкнете от критична ситуация?

Имаме изпуснат смъртоносен щам. Броени часове за реакция , терористи по петите, изгубен антидот…,

 

Имате най – сериозната цел… да оцелеете!

 

(Препоръчваме за събития, в които акцентът е основно върху подобряване взаимоотношенията, между лидер и екип, както и въобще при интегриране на нов мениджмънт)

Тийм Билдинг Оцелели на предела
Тимбилдинг Оцелели на предела
Team Building Оцелели на предела
Тийм Билдинг Оцелели на предела